pe-featured

mono arkitekter AB har förvärvats av arkitekt- och teknikkonsultkoncernen Projektengagemang. Projektengagemang, som är i en snabbväxande fas, fortsätter sin aktiva satsning inom arkitektur och det i Skåne väletablerade Malmöföretaget har nu valt att fortsätta sin verksamhet som en del av Projektengagemang.

mono arkitekter, strävar efter att medverka till en god och hållbar bruksarkitektur där funktion, gestaltning, ekonomi och resursanvändning samverkar till en väl fungerande helhet. Detta kommer även att gälla fortsättningsvis och med den nya ägarstrukturen innebär detta att erbjudandet till företagets kunder nu kommer att vidgas betydligt.

– Vi är väldigt glada över att bli en del av Projektengagemang. Detta är en bra lösning för alla inblandade parter och vi på mono arkitekter ser detta som ett naturligt steg där vi på ett bättre sätt kan bidra till en positiv utveckling, både för våra kunder, oss själva och Projektengagemang, säger Mats Andersson som tillsammans med Thomas Malmqvist är tidigare ägare till mono arkitekter.

Förvärvet av mono arkitekter är ett stort steg i att kunna erbjuda företagets kunder ett helhetserbjudande som ökar värdet för kundens affär, det menar Projektengagemangs förvärvsansvarige Peter Edstland.

– Det är oerhört roligt att mono arkitekter valt att bli en del av Projektengagemang. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett bättre helhetserbjudande samtidigt som vi breddar vårt kunnande inom arkitektur, säger Peter Edstrand. marknadschef och förvärvsansvarig på Projektengagemang.

För mer Information. vänligen kontakta:

Peter Edstrand, marknadschef och förvärvsansvarig, Projektengagemang
Tel: +46 708 35 54 67
E-post: peter.edstrand@projektengagemang.se

Mats Andersson, Mono Arkitekter
Tel: +46 40 17 45 82
E-post: mats.andersson@monoarkitekter.se

Thomas Malmqvist, Mono Arkitekter
Tel: +46 40 17 46 87
E-post: thomas.malmgvist@monoarkitekter.se

Om Projektengagemang
Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, infrastruktur, industri och projektledning. Vår projektmetodik och unika samarbetsmodell skapar varje dag mervärden för koncernens kunder runt om i Sverige. Läs mer på www.projektengagemang.se.