Om PE Arkitektur

PE Arkitektur, före detta mono arkitekter AB, en del av arkitekt- och teknikkoncernen Projektengagemang, är ett arkitektkontor med lång och samlad erfarenhet av arkitektur och inredning.

Vi deltar i hela projektskedet från tidiga utredningsskisser till färdigprojektering samt uppföljning/utvärdering och projektsamordning.

Vår strävan är att medverka till en god och hållbar bruksarkitektur där funktion, gestaltning, ekonomi och resursanvändning samverkar till en väl fungerande helhet.

Vårt arbete är grundat i ett ansvar för sambandet mellan människa, miljö, teknik, ekonomi och kultur.

Kontoret grundades 1954 och sysselsätter idag 12 personer varav fyra är delägare.

Om Projektengagemang
Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, infrastruktur, industri och projektledning. Vår projektmetodik och unika samarbetsmodell skapar varje dag mervärden för koncernens kunder runt om i Sverige. Läs mer på www.projektengagemang.se.