Skegrie – Gammalt och nytt

Skegrie – Gammalt och nytt

Skegrie förskola Förskola med sex avdelningar och tillagningskök, cirka 1500 kvm BRA. Trelleborgs kommuns första byggnad med inriktning på resurssnålt byggande och låg energiförbrukning. Färdigställt 2011. Utvalda case Skegrie – Gammalt och nytt Smygehuk...
Munkhättans förskola

Munkhättans förskola

Munkhättans förskola Inredning av förskola för Malmö stad. Bilden visar ett sagorum med specialritad tapet. Utvalda case Skegrie – Gammalt och nytt Smygehuk Tornhuset Vellinge kommunbibliotek Skånska Dagbladet Malmö Latinskola Kv Niagara Peab support...
Östra Torn förskola

Östra Torn förskola

Östra Torn förskola Förskola med sex avdelningar och mottagningskök. Cirka 1400 kvm BRA. Uppdragsgivare Lundafastigheter, Lunds kommun. Utvalda case Skegrie – Gammalt och nytt Smygehuk Tornhuset Vellinge kommunbibliotek Skånska Dagbladet Malmö Latinskola Kv...
Södervångs förskola

Södervångs förskola

Södervångs förskola Förskola i Vellinge kommun med fyra avdelningar och mottagningskök. Cirka 1200 kvm BRA. Färdigställt 2009. Uppdragsgivare M-förvaltningen i Vellinge. Utvalda case Skegrie – Gammalt och nytt Smygehuk Tornhuset Vellinge kommunbibliotek Skånska...
Humlebo förskola Lund

Humlebo förskola Lund

Humlebo förskola Lund Förskola med två avdelningar i Lunds kommun. Utvalda case Skegrie – Gammalt och nytt Smygehuk Tornhuset Vellinge kommunbibliotek Skånska Dagbladet Malmö Latinskola Kv Niagara Peab support kontorsombyggnad och inredning Joneberg...