Skegrie – Gammalt och nytt

Skegrie – Gammalt och nytt

Skegrie förskola Förskola med sex avdelningar och tillagningskök, cirka 1500 kvm BRA. Trelleborgs kommuns första byggnad med inriktning på resurssnålt byggande och låg energiförbrukning. Färdigställt 2011. Utvalda case Skegrie – Gammalt och nytt Smygehuk...
Svedala Nya Skola

Svedala Nya Skola

Svedala nya skola Projektering inom samverkansentreprenad mellan Svedala kommun och Skanska. Nybyggnad av flexibel skola med cirka 6000 kvm BRA för åk 4-9 med integrerad särskola och kulturskola. Färdigställdes under 2012. Utvalda case Skegrie – Gammalt och nytt...
Sundsgymnasiet Bryggan

Sundsgymnasiet Bryggan

Sundsgymnasiet Bryggan Sundsgymnasiet Bryggan Utvalda case Skegrie – Gammalt och nytt Smygehuk Tornhuset Vellinge kommunbibliotek Skånska Dagbladet Malmö Latinskola Kv Niagara Peab support kontorsombyggnad och inredning Joneberg...
Ängdala skola Höllviken

Ängdala skola Höllviken

Ängdala skola Höllviken Ängdala skola, Höllviken. Utvalda case Skegrie – Gammalt och nytt Smygehuk Tornhuset Vellinge kommunbibliotek Skånska Dagbladet Malmö Latinskola Kv Niagara Peab support kontorsombyggnad och inredning Joneberg...
Gymnasiesärskola Malmö

Gymnasiesärskola Malmö

Gymnasiesärskola Malmö Malmö Gymnasiesärskola flyttar från sina nuvarande lokaler i Parkskolan till nya lokaler i kv. Grytan hösten 2011. Utvalda case Skegrie – Gammalt och nytt Smygehuk Tornhuset Vellinge kommunbibliotek Skånska Dagbladet Malmö Latinskola Kv...