Svenska arkitekter

Svensk arkitektur har hämtat inspiration från hela världen. Under 1600- och 1700-talen kom främst utländska arkitekter till Sverige men därefter har svenska arkitekter begett sig ut i världen för att uppleva arkitekturen på plats, främst har man då rest i Europa och USA. De erfarenheter och inspirationskällor som utländska arkitekter tog med till Sverige och de som svenska arkitekter tog med sig hem efter sina resor, har alla sedan anpassats till svensk smak och tradition. Sverige har genom tiderna sett många stora arkitekter och nedan följer ett axplock.

Nicodemus Tessin den yngre

Är man slottsarkitekt och kungens favorit ska man också anses vara en av de mest betydande arkitekterna genom alla tider. Kungliga slottet i Stockholm, vilket stod klart år 1754, är en av Tessins skapelser, en barockbyggnad som än idag är H.M. Konungens officiella residens.

Carl Hårleman

Stockholmssonen, född år 1700, fick sin arkitektutbildning av Nicodemus Tessin. Då Tessin hann avlida innan Stockholms slott stod klart fick Hårleman färdigställa den kungliga representationsbyggnaden. Hårleman införde rokokon i Sverige och en av de mest signifikativa byggnaderna i denna stil är Svindersvik i Nacka.

Aron Johansson

Aron Johansson föddes 1860 och var under sin verksamma tid en av landets mest anlitade arkitekter. Han står bland annat bakom Riksdagshuset i Stockholm och flertalet riksbanker runt om i landet såsom Riksbanken i Örebro och Stockholms stads sparbank. En iögonenfallande Stockholmsbyggnad är Danvikshemmet, också det signerat Johansson.

Fredrik Lilljekvist

Lilljekvist föddes i Stockholm år 1863 och har, bland annat, ritat Kungliga Dramatiska Teatern på Nybroplan i Stockholm och Tennispaviljongen vilken är belägen på norra Djurgården. En unik skapelse var den rekonstruktion av 1500-talets Stockholm vilken han lät göra för Stockholmsutställningen 1897 och som tilldrog sig storpublik.